Přechod na agilní řízení ve firmě nebo oddělení/části organizace si žádá změnu v přístupu ve vedení týmů. Jak řídit sebe sama a druhé, jak vybudovat tým, který se v agilním prostředí stane úspěšným, o tom všem je školení Agile Leadership.

Zaměřuje se na nové způsoby práce s lidmi v týmu, které přinášejí výsledky a spokojenost týmu jako celku, i jeho jednotlivých členů. Moderní, efektivní přístupy, které umožňují rychle reagovat na proměnlivé prostředí – takový je leadership v agilní době.

Zeptejte se nás, jak školení vypadá a jaký přínos můžete očekávat